Aleš Leskovšek

Aleš Leskovšek

specialist plastične, rekonstrukcijske in estetske kirurgije

Šolanje

Srednja šola: Gimnazija Bežigrad, Ljubljana in Eisenhower High School, Decatur Illinois, USA graduated in 1978

Dodiplomski študij: Doktor medicine, Medicinska fakulteta Univerze Edvarda Kardelja v Ljubljani, 17.12.1986

Podiplomski študij: Specializacija iz splošne kirurgije Ljubljana

Specializacija iz plastične rekonstrukcijske in estetske kirurgije, Ljubljana

Strokovno izpopolnjevanje

Klinična hiperbarična medicina, Ljubljana, 16-19. maja 1995, Inštitut za fiziologijo, Univerza v Ljubljani

Wrist Arthroscopy Course, Chicago, Illinois USA, August 17-18, 1996, American Society for Surgery of the Hand

11th European Workshop of Advanced Plastic Surgery, Salzburg, Austria, 4th – 7th June 1997

12th European Workshop of Advanced Plastic Surgery, Long Melford, England, 12th – 14th June 1998

EWAPS Facial Sculpture Course at Long Melford, England, 12th – 14th June 1998

Komuniciranje kot funkcija vodenja, 22. 1. 1999, Ljubljana, SPEM komunikacijska skupina

7. mednarodni simpozij o urgentni medicini, Portorž, Slovenija 14.-17- junij 2000, Slovensko združenje za urgentno medicino

15th European Workshop of Advanced Plastic Surgery, Brno, Czech Republic, 13th -16th June 2001

16th European Workshop of Advanced Plastic Surgery, Kassel, Germany, 16th-20th June 2002

Delovne izkušnje

Zdravnik specializant splošne kirurgije, 1988, KC Ljubljana

Zdravnik, specialist splošne kirurgije, Klinični oddelek za plastično kirurgijo in opekline, KC Ljubljana od 1993

Specializacija plastične in rekonstrukcijske kirurgije, SPS Kirurška klinika Klinični oddelek za plastično kirurgijo in opekline od 1998

Koordinator kirurške urgentne dejavnosti, Urgentni kirurški blok SPS kirurgija od 1. 1. 1999, vodja večjega oddelka

Specialist plastične rekunstrukcijske in estetske kirurgije, SPS kirurška klinika Klinični oddelek za plastično kirurgijo in opekline KC Ljubljana od 2001

Vodja ambulantne dejavnosti, ambulanta kliničnega oddelka za plastično kirurgijo in opekline, SPS Kirurška klinika od oktobra 2003

Koncesionar (ambulantna kirurška dejavnost z operativo), od decembra 2006,

Direktor, SIMED ZDRAVSTVO d.o.o., januar 2007

KONZULTANSTVA IN DRUGA PODOBNA DELA

Vrednotenje prometnih nesreč na cestah v Republiki Sloveniji, šifra projekta 30/9-RN-SLO, strokovni sodelavec, Izdelovalec OMEGA consult, naročnik Ministrstvo za promet in zveze, Direkcija Republike Slovenije za ceste

Predlog meril o začasni predvideni dela nezmožnosti iz področja plastične rekonstrukcijske kirurgije in opeklin, naročnik ZZZS, januar 2001